home > Documenten, Leeswaren


Documenten

Leeswaren

Hieronder vindt u een lijst met verschillende artikelen en documenten over Huwelijk en Gezin. Het betreffen stukken uit verschillende tijdschriften, toespraken en vertalingen daarvan en eigen materiaal.

De antropologische basis van het gezin

Huwelijk en gezin zijn niet een toevallige sociale constitutie of het gevolg van bepaalde historische of financiële situaties. Integendeel, de vraag naar de juiste verhouding tussen man en vrouw heeft zijn oorsprong in de diepste essentie van het mens-zijn, en kan alleen daarin zijn antwoord vinden. Lees verder...

De Theologie van het Lichaam: een onderricht in menszijn

Als we kijken naar de woorden van Genesis waarin het huwelijk wordt gezien als twee "in één vlees" (Gen 2,24), lezen we dat de eerste man en vrouw beiden naakt waren maar geen schaamte voelden (Gen 2,25). Stel nu dat deze woorden de sleutel zijn om Gods plan met het menselijk leven te begrijpen. Stel verder voor dat de enige mogelijke manier om het onzichtbare mysterie van God te 'zien' is door middel van het menselijke lichaam, in mannelijkheid of vrouwelijkheid. Sterker nog, stel dat de diepere 'logica' van het christelijke mysterie eenvoudigweg niet te begrijpen is, tenzij we de betekenis van het sekse-verschil en die van de huwelijksgemeenschap begrijpen. Lees verder...

Inleiding op de Theologie van het Lichaam

In onze huidige cultuur lijkt, door de seksuele revolutie, geen taboe meer te bestaan omtrent seksualiteit. Door onderwijs, media en wetenschap is er schijnbaar openheid ontstaan over een onderwerp dat ons allen aangaat. Maar als op een wat dieper niveau gekeken wordt, komt men niet verder dan hetgeen we "objectiverende lichamelijkheid" zouden kunnen noemen. Het lichaam, met zijn seksuele functies, wordt gezien als iets dat ons eigendom is en waarover we beschikken. Deze benaderingswijze ligt geheel in de lijn van Descartes, die het lichaam beschouwde als iets dat we als mens bezitten. Lees verder...

Het gezin in de westerse samenleving

Wanneer ik zeg dat het gezin in de westerse cultuur onder druk staat, dan is dat nog zwak uitgedrukt. Het zou van veel meer realiteitszin getuigen als ik zei dat het gezin de weg is kwijtgeraakt. Er hebben zich de laatste dertig jaar enorm veel veranderingen voorgedaan en er wordt vanuit een groot aantal verschillende richtingen op het gezin ingepraat. Lees verder...

Het huwelijk, liefdesrelatie met toekomst - K. Pouwels en T. Pouwels

We vinden het best wel een beetje spannend om hier samen een inleiding te geven. Op de eerste plaats omdat we nog niet vaak samen een inleiding gegeven hebben; maar ook is het geen dagelijks werk om iets te zeggen over onze huwelijksrelatie. Maar deze dag was voor ons ook aanleiding om onze eigen relatie nog weer eens te overdenken. Dus voor ons zelf was dat heel zinvol. Lees verder...

Huwelijk en Pasen

In de eerste instantie lijken huwelijk en pasen niets met elkaar te maken te hebben. Zeker nu de commercie ons vooral laat zien hoe mooi de lente gevierd kan worden: mooie vakanties of een gelegenheid om eens ons huis eens nieuw in te richten met spulletjes die we op het paasweekend konden kopen. Voor kinderen wordt het paasfeest als vanouds geassocieerd met eieren en de paashaas, en niet op de laatste plaats: de vakantiedagen. Lees verder...

Het lichaam als geïncarneerde liefde

De oudere lezers onder u zullen de tijd gekend hebben dat seksualiteitsbeleving iets was dat in het donker onder de dekens gebeurde en waar je niet over hoorde te spreken. Iets verkeerds dat eigenlijk niet zou moeten zijn en waarbij dus werd gedaan of het niet bestond. Bij het woord liefde hoorde dan ook het lichaam er niet echt bij. Met name geestelijke termen deden het goed: "er voor de ander zijn; steunen door dik en dun; waarderen; respect hebben voor", enz. Lees verder...

Schoon schip maken: vergeving

De vakantietijd is aangebroken. Heerlijk tijd voor elkaar! Tijd om stil te staan bij onze liefde. Tijd ook om "de liefdestank" opnieuw te vullen. Voor elkaar, maar ook voor onze eventuele kinderen. Over dingen praten waar je het anders nooit over hebt. Fantaseren over de toekomst en terugblikken op het verleden. En schoon schip maken waar dat nodig lijkt: vergeving vragen en vergeven. Lees verder...

Zien met de ogen van God

We leven in een tijd waarin we door TV, internet en billboards overrompeld worden door seksueel getinte beelden. Wat opvalt is dat het vrijwel altijd beelden zijn die bedoeld zijn voor de man. En daarmee wordt meteen duidelijk dat de man, als seksueel wezen, veel visueler ingesteld is dan de vrouw. Lees verder...

De noodzaak van een goede relatie-basis

Op 22 februari 2005 kopte de Volkskrant met "In 2035 heersen de singles in Nederland". Uit het stuk blijkt dat volgens het Centraal Bureau voor Statistiek de komende 35 jaar het aantal alleenstaanden toeneemt tot 3,5 miljoen. De trend van de individualisering zet door, een trend die in de jaren zestig begonnen is. In de jaren '70 en '80 waren er circa 1 miljoen alleenstaanden, in 2004 waren dat er bijna 2,5 miljoen. Lees verder...

Het Huwelijk en het Gezin in de geschiedenis van de Verlossing

De waarheid over het huwelijk en het gezin is diep geworteld in de waarheid over de mens en komt tot uitdrukking in de geschiedenis van de verlossing, vanwaar ook de woorden komen: "God houdt van zijn volk". Lees verder...

Geroepen tot...

Het is avond, alles aan de kant, de kinderen naar bed. Rust in huis en nu is het dan tijd voor mijn -eens in de week- favoriete tv programma. In gemakkelijke kleren met een heerlijk kopje earl grey thee ben ik er helemaal klaar voor. Knabbeltjes in de aanslag en gezellig samen op de bank. Echt genieten. Het begint. Lees verder...

Seksualiteit en religieuze ervaring

Wij zien veel stellen die zich voorbereiden op hun huwelijk, vaak tijdens de cursus huwelijksvoorbereiding die we samen met de betreffende regio of parochie geven. Eén van de onderwerpen die altijd aan bod komt, is seksualiteit. Hoe vrij onze cultuur ook lijkt en hoe open we ook met seksualiteit om lijken te gaan, toch blijkt het voor niemand een gemakkelijk onderwerp om over te praten. Voor velen is deze bijeenkomst zelfs een van de eerste keren dat ze serieus over seksualiteit spreken. We hebben het met elkaar over de oorspronkelijke betekenis van de seksualiteit en over hetgeen waartoe het helaas in onze cultuur verworden is. Lees verder...